Objevte svět ve 3D

Země, voda, vzduch ...

Adrex.com

Země, voda, vzduch - tři prostředí, ve kterých se rodíme, žijeme a nakonec i umíráme. Tři světy, které můžeme díky moderní technice navštěvovat, poznávat a stále ještě objevovat. Zároveň ale tři prostředí, kterým v dnešní hektické a uspěchané době věnujeme tak málo pozornosti, přestože jsou klíčové pro náš život. Jsme zahleděni do svých plánů, svázáni často nepotřebnými závazky a motivováni na jasné a rychlé výsledky.

Země = Pokora

Příroda nás dokonale vybavila pro pobyt na povrchu zemském a zároveň nám připravila ideální podmínky pro spokojený život. Střídání dne a noci, optimální teplota a tlak, všudypřítomný vzduch a v něm blahodárný kyslík. Po zemi chodíme, běháme, plazíme se :-)

Logicky se tedy nebudeme věnovat těmto pro nás samozřejmým činnostem, ale aktivitám, při kterých zemi poznáváme z trochu jiného úhlu.

Voda = Respekt

Tvoří 70% zemského povrchu. Tvoří 70% těla dospělého člověka. Je všude kolem nás. Naučili jsme se ji vnímat jako samozřejmost, přestože bez ní nevydržíme déle než pár dní.

Ve vodě trávíme prvních devět měsíců našeho života. Jsme savci, stejně jako delfín nebo lachtan, ale bez techniky nevydržíme pod vodou déle než pár desítek vteřin. Voda je všude kolem nás a přitom svět pod její hladinou známe méně, než vzdálený vesmír. Není to škoda?

Vzduch = Svoboda

Vzduch je všude kolem nás. Je samozřejmou součástí okolního prostředí a jako zázrakem obsahuje přesně to, co lidské tělo pro život nezbytně potřebuje. Na rozdíl od země nebo vody jej nevidíme a většinou ani necítíme, takže jeho přítomnosti věnujeme jen velmi malou pozornost.

Vzácným se pro nás stává až tehdy, pokud jej máme akutní nedostatek. Bát se jej začínáme, teprve když ukáže svou sílu jako vichřice nebo tornádo.

Napříč celým webem (sitewide) nad patičkou

Nahoru